ช่วยชาติประหยัด กับ EZI Engine Treatment

            ปัจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก และยังจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกในไม่ช้า และน้ำมันที่คนไทยใช้อยู่ก็ต้องนำเข้า ทำให้ในเวลานี้ประเทศไทยของเราต้องขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมากรัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำมัน  มีวิธีประหยัดน้ำมันอย่างง่ายๆ แต่ได้ผลแน่นอน ตามหลักวิชาไทรโบโลยี่ เป็นวิชาว่าด้วยเรื่อง การเสียดสี หรือการเสียดทาน (FRICTION) ซึ่งการเสียดทานนี้ทำให้เราๆ ท่านๆ ต้องสูญเสียพลังงานในการเอาชนะมันโดยสูญเปล่า แต่ถ้าท่านใช้ EZI Engine Treatment ใส่ผสมลงไปในน้ำมันเครื่อง ท่านสามารถที่จะลดการเสียดสี เสียดทานนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 80% ทำให้ประหยัดพลังงานได้ 10%-20%  โดยเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ที่ท่านสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวท่านเองในทันทีที่ใช้
           ถ้าท่านสามารถประหยัดการใช้น้ำมันได้ ก็เท่ากับท่านช่วยชาติประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ ซึ่งเท่ากับท่านยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (ลดใช้น้ำมันก็เท่ากับลดการก่อมลพิษ) ดังนั้นจึงอยากให้เราคนไทยทดลองใช้ดูในทันที


header